Privacy

Dit is de privacyverklaring van Lamers High Tech Systems B.V., gevestigd te Nijmegen aan De Vlotkampweg 38 (6545 AG). In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die een bezoeker van onze website aan ons verstrekt via deze website.

 

Doeleinden van verwerkingen

Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en gebruiken deze uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  1. het beantwoorden van gestelde vragen, het voeren van correspondentie en het al dan niet via elektronische nieuwsbrieven informeren over onze producten en diensten;
  2. het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met ons;
  3. het behandelen van sollicitaties op vacatures;
  4. het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;

 

Vragen over en recht op inzage en correctie van persoonsgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, of indien u inzage wenst in of wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via info@lamershts.com of  024-3716777.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door ons worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze webpagina en zijn vanaf die bekendmaking van kracht.

 

Versie 1.0

15-06-2012